FOR ARMOIL - čistící a mazací olej na zbraně, sprej

zařazení: Doplňky ke zbraním | Čištění zbraní | Oleje a vazelíny | Údržba pažby | Kozervace zbraní

ARMOIL - čistící a mazací olej na zbraně, sprej

ARMOIL - čistící a mazací olej na zbraně, sprej

obrázky: 1

FOR ARMOIL - čistící a mazací olej na zbraně, sprej

Záruka: dvouletá | Doba dodání: týdenní

kód: STE011841

Popis produktu ARMOIL - čistící a mazací olej na zbraně, sprej
Čistící a konzervační olej na zbraň. Přípravek účinně čistí, promazává a konzervuje zbraň. Díky své konzistenci a aplikační hadičce se olej dostává i do mechanismu zbraně a tím ho chrání. Dlouhodobě zbraň chrání před vznikem koroze. Olej ošetřuje, chrání a oživuje vzhled dřevěných částí zbraně. Zvýrazňuje strukturu dřeva.

Návod k použití:
1. Zbavte hlaveň hrubých nečistot pomocí mosazného nebo bronzového kartáče, spirály nebo čistící šňůry. Pokud je zbraň mokrá, otřete ji suchým hadrem.
2. Sprej před použitím protřepejte. Přípravek naneste pomocí aplikační hadičky do hlavně a na povrch hlavně.
3. Nechte působit 30 - 60 sekund a následně otřete savým hadrem nebo textilním vytěrákem.
4. Pro důkladné vyčištění postup zopakujte.
5. Po vyčištění zbraně naneste na povrch vrstvu oleje ARMOIL pro dokonalé zakonzervování.

První pomoc:
Při zasažení očí: Je třeba vymýt oči proudem vody alespoň 10 min. Přiložte sterilní obvaz a vyhledejte lékařskou pomoc.
Pi požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení pokožky: Omyjte vodou s mýdlem a použijte krém. Odstraňte kontaminovaný oděv.

Bezpečnostní upozornění:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo šítek výrobku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P301 + 330 + 331 Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305 + 351 + 338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování: Skladovat v originálním, řádně uzavřeném obalu, při pokojové teplotě. Maximálně do 40° C. Mimo dosah dětí.

obsah 400ml

260,-
3 vytiskni produkt Sdílet tuto stránku s přáteli

Doporučujeme

Dárkový poukaz

Naše akční nabídka

zobrazit

Vážení zákazníci,

Kromě internetového obchodu pro vás nyní spouštíme nový internetový bazar. Žádné provize nebo zbytečné průtahy!

Stačí vložit inzerát a počkat na odpověď kupujícího...

Vyzkoušejte...

http://inzerce.vseprolov.cz

Inzertní server

přejít na inzerci ...